Вести Агенције

 

22.11.2019.

Јавни конкурс за именовање директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације

Управни одбор Агенције за вођење спорова у поступку приватизације на седници одржаној 18.11.2019. године донео је одлуку о покретању изборног поступка за именовање директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Текст јавног конкурса

Пример обрасца изјаве

Обавештење о обради података о личности

Решењем Владе 24 Број: 119-12983/19 од 30.12.2019. године именована је Мирјана Видарић, дипломирани правник из Београда, за директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, на пет година.

11.12.2019.

На седници одржаној дана 11. децембра 2019. године, Управни одбор је размотрио достављене пријаве на јавни конкурс и донео одлуку о списку кандидата који испуњавају услове за именовање за директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације и међу којима ће се спровести изборни поступак.

Списак кандидата међу којима се проводи изборни поступак

19.12.2019.

Управни одбор Агенције за вођење спорова у поступку приватизације на седници одржаној дана 13. децембра 2019. године спровео је изборни поступак међу кандидатима који испуњавају услове за именовање и извршио њихово рангирање према постигнутим резултатима.

Ранг листа кандидата

Након спроведеног изборног поступка Управни одбор је упутио Влади листу са предлогом кандидата, у циљу именовања директора.