Контакт

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације

Теразије 23/4

11103 Београд, Република Србија

 

Радно време

Понедељак – Петак

07.30h – 15.30h

 

Мирјана Видарић,

директор Агенције за вођење спорова у поступку приватизације

 

 

Канцеларија директора:

Телефон: 011 30-20-803

Fax: 011 30-20-831

Електронска пошта: kancelarija@avspp.gov.rs

 

Сектор за правне послове и људске ресурсе:

Биљана Тодоровић, извршни директор за правне послове и људске ресурсе

Телефон: 011 30-20-818

Електронска пошта: biljana.todorovic@avspp.gov.rs

 

Сектор за финансије и опште послове

Ивана Ранковић Блажевић, извршни директор за финансије и опште послове

Телефон: 011 30-20-804

Електронска пошта: ivana.blazevic@avspp.gov.rs