Контакт

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације

Теразије 23/4

11103 Београд, Република Србија

 

Радно време

Понедељак – Петак

07.30h – 15.30h

 

Мирјана Видарић,

директор Агенције за вођење спорова у поступку приватизације

 

 

Канцеларија директора:

Телефон: 011 30-20-803

Fax: 011 30-20-831

Електронска пошта: kancelarija@avspp.gov.rs

 

Ивана Ранковић Блажевић, заменик директора

Телефон: 011 30-20-804

Електронска пошта: ivana.blazevic@avspp.gov.rs

 

Сектор за правне послове и људске ресурсе:

Александар Вучетић, директор Сектора за правне послове и људске ресурсе

Телефон: 011 30-20-827

Електронска пошта: aleksandar.vucetic@avspp.gov.rs

 

Сектор за финансије и опште послове

Љиљана Мирковић Радић, директор Сектора за финансије и опште послове

Телефон: 011 30-20-828

Електронска пошта: ljiljana.mirkovic@avspp.gov.rs