Подаци о броју запослених и радно ангажованих

 

pdf Преглед података о броју запослених и ангажованих лица у Агенцији за вођење спорова у поступку приватизације