Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ


Набавка услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за водјење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-05/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуге превођења за потребе Агенције за водјење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-03/20

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Додатно појашњење бр. 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга фиксне ИП телефоније за потребе Aгенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-11/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка рачунарске опреме за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 2-07/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњење бр. 1 конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга превођења за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-07/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга мобилне телефоније за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-04/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка канцеларијског намештаја за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 2-03/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњење бр. 1 конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Измена и допуна бр. 1 конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга обезбеђења ваздушног превоза и смештаја за службена путовања Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-03/19

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњење бр. 1 конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга превођења за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-09/18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка рачунарске и мрежне опреме за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-06/18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2


Набавка канцеларијског намештаја и завеса за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-05/18

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2


Набавка услуга превођења за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-11/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Објашњење бр. 1 конкурсне документације

Објашњење бр. 2 конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка рачунарске опреме за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-09/17

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка рачунарске опреме и фотокопир апарата за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-07/17

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Објашњење бр.1 конкурсне документације

Измена бр.1 конкурсне документације

Одлука о обустави поступка јавне набавке за партију 1

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за партију 1

Одлука о додели уговора за партију 2

Обавештење о закљученом уговору за партију 2


Набавка горива за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-08/16

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 1

Измена конкурсне документације 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Набавка услуга превођења за потребе Агенције за вођење спорова у поступку приватизације
ЈН 1-10/16

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору