Вести Агенције

 

12.07.2024

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације спроводи јавни конкурс за попуњавање радног места – Виши саветник за правне послове у Сектору за правне послове и људске ресурсе. Јавни конкурс је објављен у дневном листу „Српски телеграф“ дана 12.07.2024. године. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Српски телеграф.“

Текст јавног конкурса

Образац изјаве

Обавештење о обради података о личности

 

12.07.2024

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације спроводи јавни конкурс за попуњавање радног места – Саветник за финансије и опште послове у Сектору за финансије и опште послове . Јавни конкурс је објављен у дневном листу „Српски телеграф“ дана 12.07.2024. године. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Српски телеграф.“

Текст јавног конкурса

Образац изјаве

Обавештење о обради података о личности

 

24.11.2023.

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације спроводи јавни конкурс за попуњавање радног места – Саветник за правне послове у Сектору за правне послове и људске ресурсе. Јавни конкурс је објављен у дневном листу „Српски телеграф“ дана 24.11.2023. године. Рок за подношење пријава истиче 09.12.2023. године.

Текст јавног конкурса

Образац изјаве

Обавештење о обради података о личности

15.12.2023.

Списак кандидата који учествује у изборном поступку за попуњавање радног места

12.01.2024.

Обавештење о избору кандидата

 

13.01.2022.

Обавештење о продужењу рока за подношење пријава на Јавни конкурс

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације продужава рок за подношење пријава на Јавни конкурс за попуњавање радног места – Самостални саветник за правне послове у Сектору за правне послове и људске ресурсе, објављен у дневном листу „Српски телеграф“ дана 24.12.2021. године, до 31. јануара 2022. године.

Текст Јавног конкурса доступан је на интернет презентацији Агенције за вођење спорова у поступку приватизације www.avspp.gov.rs.

 

24.12.2021.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У АГЕНЦИЈИ ЗА ВОЂЕЊЕ СПОРОВА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ

Агенција за вођење спорова у поступку приватизације спроводи јавни конкурс за попуњавање радног места – самостални саветник за правне послове у Сектору за правне послове и људске ресурсе. Јавни конкурс је објављен у дневном листу „Српски телеграф“ 24.12.2021. године. Рок за подношење пријава истиче 13.01.2022. године.

Текст јавног конкурса

Образац изјаве

Обавештење о обради података о личности

22.02.2022.

Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак

01.03.2022.

Обавештење о избору кандидата

 

22.11.2019.

Јавни конкурс за именовање директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације

Управни одбор Агенције за вођење спорова у поступку приватизације на седници одржаној 18.11.2019. године донео је одлуку о покретању изборног поступка за именовање директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије“.

Текст јавног конкурса

Пример обрасца изјаве

Обавештење о обради података о личности

Решењем Владе 24 Број: 119-12983/19 од 30.12.2019. године именована је Мирјана Видарић, дипломирани правник из Београда, за директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације, на пет година.

11.12.2019.

На седници одржаној дана 11. децембра 2019. године, Управни одбор је размотрио достављене пријаве на јавни конкурс и донео одлуку о списку кандидата који испуњавају услове за именовање за директора Агенције за вођење спорова у поступку приватизације и међу којима ће се спровести изборни поступак.

Списак кандидата међу којима се проводи изборни поступак

19.12.2019.

Управни одбор Агенције за вођење спорова у поступку приватизације на седници одржаној дана 13. децембра 2019. године спровео је изборни поступак међу кандидатима који испуњавају услове за именовање и извршио њихово рангирање према постигнутим резултатима.

Ранг листа кандидата

Након спроведеног изборног поступка Управни одбор је упутио Влади листу са предлогом кандидата, у циљу именовања директора.