Kontakt

Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije

Terazije 23/4

11103 Beograd, Republika Srbija

 

Radno vreme

Ponedelјak – Petak

07.30h – 15.30h

 

Mirjana Vidarić,

direktor Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije

 

 

Kancelarija direktora:

Telefon: 011 30-20-803

Fax: 011 30-20-831

Elektronska pošta: kancelarija@avspp.gov.rs

 

Ivana Ranković Blažević, zamenik direktora

Telefon: 011 30-20-804

Elektronska pošta: ivana.blazevic@avspp.gov.rs

 

Sektor za pravne poslove i ljudske resurse:

Aleksandar Vučetić, direktor Sektora za pravne poslove i ljudske resurse

Telefon: 011 30-20-827

Elektronska pošta: aleksandar.vucetic@avspp.gov.rs

 

Sektor za finansije i opšte poslove

Ljiljana Mirković Radić, direktor Sektora za finansije i opšte poslove

Telefon: 011 30-20-828

Elektronska pošta: ljiljana.mirkovic@avspp.gov.rs