Kontakt

Agencija za vođenje sporova u postupku privatizacije

Terazije 23/4

11000 Beograd, Republika Srbija

 

Radno vreme

Ponedelјak – Petak

07.30h – 15.30h

 

Mirjana Vidarić,

direktor Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije

 

 

Kancelarija direktora:

Telefon: 011 30-20-803

Fax: 011 30-20-831

Elektronska pošta: kancelarija@avspp.gov.rs

 

Sektor za pravne poslove i lјudske resurse:

Bilјana Todorović, direktor Sektora za pravne poslove i lјudske resurse

Telefon: 011 30-20-818

Elektronska pošta: biljana.todorovic@avspp.gov.rs

 

Sektor za finansije i opšte poslove

Ivana Ranković Blažević, direktor Sektora za finansije i opšte poslove

Telefon: 011 30-20-804

Elektronska pošta: ivana.blazevic@avspp.gov.rs