Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih

 

pdf Pregled podataka o broju zaposlenih i angažovanih lica u Agenciji za vođenje sporova u postupku privatizacije