Javne nabavke

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2023. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2022. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2020. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2019. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2018. GODINU

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2017. GODINU

pdf PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU


Nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe Agencije za vodjenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-05/20

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka usluge prevođenja za potrebe Agencije za vodjenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-03/20

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Dodatno pojašnjenje br. 1

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka usluga fiksne IP telefonije za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-11/19

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka računarske opreme za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 2-07/19

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Objašnjenje br. 1 konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka usluga prevođenja za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-07/19

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka usluga mobilne telefonije za potrebe Agencije za vodjenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-04/19

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka kancelarijskog nameštaja za potrebe Agencije za vodjenje sporova u postupku privatizacije
JN 2-03/19

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Objašnjenje br. 1 konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Izmena i dopuna br. 1 konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka usluga obezbeđenja vazdušnog prevoza i smeštaja za službena putovanja Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-03/19

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Objašnjenje br. 1 konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka usluga prevođenja za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-09/18

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka računarske i mrežne opreme za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-06/18

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2


Nabavka kancelarijskog nameštaja i zavesa za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-05/18

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2


Nabavka usluga prevođenja za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-11/17

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Objašnjenje br. 1 konkursne dokumentacije

Objašnjenje br. 2 konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka računarske opreme za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-09/17

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka računarske opreme i fotokopir aparata za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-07/17

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Objašnjenje br.1 konkursne dokumentacije

Izmena br.1 konkursne dokumentacije

Odluka o obustavi postupka javne nabavke za partiju 1

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke za partiju 1

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 2


Nabavka goriva za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-08/16

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Izmena konkursne dokumentacije 1

pdf Izmena konkursne dokumentacije 2

pdf Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

pdf Odluka o dodeli ugovora

pdf Obaveštenje o zaključenom ugovoru


Nabavka usluga prevođenja za potrebe Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
JN 1-10/16

pdf Poziv za podnošenje ponude

pdf Konkursna dokumentacija

pdf Pitanja i odgovori 1

pdf Odluka o dodeli ugovora

pdf Obaveštenje o zaključenom ugovoru